Vybudování sítě minerálních slanisek – jeden z nástrojů zlepšení péče o zvěř