26. výroční konference

Informace z akce

Startuje 12. ročník!

www.mlecnafarmaroku.cz

HYGIENA STÁJOVÉHO PROSTŘEDÍ

VÍCE O DESICAL PLUS

VVS VERMĚŘOVICE - TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

Navrhujeme a realizujeme efektivní výživu zvířat

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY, NOVINKY, AKCE

Plný sál na letošní Výroční konferenci

Více než 200 účastníků!  Tradiční konání Výroční konference bylo výjimečné z pohledu počtu našich obchodních partnerů, ale hlavně proto, že se konalo téměř v „předvečer“ oslav kulatého výročí  sametové revoluce.   Odvahu mladých lidí v listopadu 1989 jsme si rádi připomněli a budeme si připomínat nestále. Odvaha je důležitá nejen ve…

Ve znaku mají růže a ve skotu nainvestováno

Když vedoucímu zemědělského podniku tluče srdce pro živočišnou výrobu, pozná se to na první pohled. Dobře řešené zánovní stáje, kvalitní stájová technologie splňující přísná pravidla welfare, kvalitní dojení, kryté silážní žlaby, dotažené komunikace kolem kravínů, investice do ustájení mladých kategorií, čistá a zdravá zvířata… Tak by se dal stručně charakterizovat…

Chovatelé v Železných horách sází na mléko

Pro Zemědělské družstvo Maleč je produkce mléka klíčovou disciplínou živočišné výroby. Při dvojím dojení denně chovatelé dosahují od produkčního stáda se šesti sty dojnicemi českého strakatého skotu průměrnou užitkovost 28 litrů, respektive 24 litrů na ustájenou krávu. Ročně tak dodají přes odbytové mlékařské družstvo Morava do Tatry, a. s., Hlinsko,…

Premin v chovu hrošíků liberijských

Hrošík liberijský (Hexaprotodon liberiensis) patří v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem k oblíbeným a návštěvníky vyhledávaným druhům zvířat. Tito tajuplní samotářsky žijící tvorové obývají mokřady a bažiny západní Afriky. Počet volně žijících jedinců v přírodě je publikován v rozmezí 2 000 až 3 000 kusů. Hlavními důvody stále se snižující populace jsou především rekultivace jejich přirozeného prostředí…

Všechny články