SÁZÍME NA PROVĚŘENOU KVALITU

SILÁŽOVÁNÍ 2022

VVS VERMĚŘOVICE - TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

Navrhujeme a realizujeme efektivní výživu zvířat

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY, NOVINKY, AKCE

Děkujeme Tondo!

MVDr. Antonín Černocký, celoživotní přítel koní, odešel. Jak jsme ho znali, byl optimista, uměl vyprávět o koních, o životě, byla s ním neotřelá zábava. Náš velký obdiv mu patří nejen proto, co pro ten koňský svět za život vykonal, ale hlavně jakým byl. Děkujeme Tondo!

Ekonomické ukazatele vybraných podniků s chovem dojeného skotu v ČR v roce 2021

Mléko patří v ČR podle strategie MZe (2016) z hlediska zachování vhodné struktury českého zemědělství mezi klíčové komodity. Podle předběžných údajů souhrnného zemědělského účtu se v roce 2021 (ČSÚ 2022) produkce mléka ve finančním vyjádření podílela 55 % na živočišné produkci a 18 % na produkci zemědělského odvětví celkem. Tento…

Kde se kravám dobře daří

Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice hospodaří na území deseti katastrů v okrese Opava, v západní části Opavsko-hlučínské plošiny, na pozemcích s průměrnou nadmořskou výškou 220 až 300 m. Zdejší klimatické podmínky a složení půdy přejí pěstování pícnin, obilnin i kukuřice a ruku v ruce i chovu skotu. K výrobě mléka…

Výstava plemen dojnic v Košeticích

Po letech se sešli chovatelé opět v Košeticích na výstavě plemen dojnic. Soutěž o nejlepší vemeno plemene české strakaté ovládla pozdější šampiónka výstavy,  dojnice Atchafalaya podniku VOD Kámen, zatímco u holštýnského plemene získala trofej o nejlepší vemeno kráva Johanka z podniku ZD Vysočina Želiv. Na farmě ve formě!  

Všechny články