Seminář - masný skot

Přihlaste se online zde

SÁZÍME NA PROVĚŘENOU KVALITU

SILÁŽOVÁNÍ 2022

VVS VERMĚŘOVICE - TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

Navrhujeme a realizujeme efektivní výživu zvířat

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY, NOVINKY, AKCE

VVS CUP 2022 – Never give up!

Sportovní mentalita tak trochu patří k naší práci. Posouvá naše hranice, můžeme se zlepšovat ve výsledcích a hlavně po období Covidu, různých strastí a špatných zpráv jsme si mohli prožít heslo letošního sportovního klání: NEVER GIVE UP. Jeho přesah do pracovního či osobního života je zřejmý. Tady uprostřed Českého ráje,…

Výsledky bez kompromisů

Zemědělský podnik Ostrov, a. s., hospodaří v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti na výměře 1176 hektarů zemědělské půdy, z toho je 904 ha orné půdy a 272 ha trvalých travních porostů. „Rostlinná výroba zajišťuje hlavně krmivovou základnu pro zvířata. Kukuřici na siláž pěstujeme zhruba na 140 hektarech, ozimý a jarní ječmen na…

Děkujeme Tondo!

MVDr. Antonín Černocký, celoživotní přítel koní, odešel. Jak jsme ho znali, byl optimista, uměl vyprávět o koních, o životě, byla s ním neotřelá zábava. Náš velký obdiv mu patří nejen proto, co pro ten koňský svět za život vykonal, ale hlavně jakým byl. Děkujeme Tondo!

Ekonomické ukazatele vybraných podniků s chovem dojeného skotu v ČR v roce 2021

Mléko patří v ČR podle strategie MZe (2016) z hlediska zachování vhodné struktury českého zemědělství mezi klíčové komodity. Podle předběžných údajů souhrnného zemědělského účtu se v roce 2021 (ČSÚ 2022) produkce mléka ve finančním vyjádření podílela 55 % na živočišné produkci a 18 % na produkci zemědělského odvětví celkem. Tento…

Všechny články