Faktory ovlivňující adaptační období novorozených mláďat