Vyjádření k aktuální situaci / Statement on the current situation