27. Výroční konference VVS

 

Čtvrtek 11. listopadu 2021
Hostinec U Novotnů v Mistrovicích

Program a pozvánka ke stažení

Přihlaste se online

    Ubytování (nocleh si platí účastníci sami)

    Prohlídka výroby po skončení přednášek

    Jak se tam dostanete