26. Výroční konference VVS

 

Čtvrtek 14. listopadu 2019, Mistrovice

Hostinec U Novotnů
Program a pozvánka ke stažení

Přihlaste se online

Ubytování (nocleh si platí účastníci sami)

Prohlídka výroby po skončení přednášek

Jak se tam dostanete