Kvalita

Staneme se jedničkou na českém trhu v poradenství výživy a dodávkách vitaminominerálních krmiv na farmy mléčného skotu.

Budeme neustále zvyšovat úroveň současného systému řízení kvality, pravidelná recertifikace a plná integrace systému čárových kódů do nového informačního systému.

Pravidelnými investicemi do moderních prvků výrobního zařízení a skladovacích prostor zajistíme kvalitu našich výrobků a pracovního prostředí pro zaměstnance ve výrobě.

Zavedeme nový informační systém (ERP) s efektivním CRM modulem, pomocí kterého zvýšíme kvalitu a rychlost služeb naším zákazníkům a interní komunikace. 

Vzdělávání projektovým propojením s novými výzkumnými pracovišti VÚŽV zajistíme aplikovaný vývoj nových produktů a kontinuální odborné vzdělávání konzultantů. 


Rozhodnutí ÚKZÚZ
 
 
Rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o schválení VVS Verměřovice s.r.o. jako výrobce krmiv a dodavatele krmných surovin

Certifikát GMP+ B1 
Výroba minerálních krmiv, doplňkových krmiv a premixů pro zvířata a obchod s krmnými surovinami a doplňkovými látkami.

Certifikát EKO 
Výrobky vhodné pro použití v ekologickém zemědělství.

Povolení ÚSKVBL 
Povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv k výrobě veterinárních
léčivých přípravků.

Ochranné známky VVS Verměřovice s.r.o. 
VVS®, PREMIN®, MULTIMILK®, FORMAFAT®, FORMASIL®, RUMÍK INSTANT®, Na farmě ve formě®