Partneři VVS

MilkProgres - poradenství s.r.o.
Nový Dvůr 242, 784 01 Červenka
Česká republika
  +420 606 615 418
  milkprogres@milkprogres.cz
  www.milkprogres.cz
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o.
Roudný 53, 511 01 Turnov
Česká republika
  +420 481 389 607
  zea@zea.cz
  www.zea.cz
VÚŽV Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves
Česká republika
  
+420 267 009 511
  vuzv@vuzv.cz
  www.vuzv.cz
Morava, mlékařské odbytové družstvo
Palánek 1, 682 01 Vyškov
Česká republika
  +420 603 223 076
  morava@morava-mod.cz
  www.morava-mod.cz
Zemědělství žije
VVS má tu čest být partnerem dlouhodobého projektu Zemědělství žije, který má především zvyšovat zájem dětí a mladých lidí o zemědělství a chov hospodářských zvířat.
  www.zemedelstvizije.cz