Nový konzervant Formasil® Cool

Na řadě podniků a farem se sklízí trávy a pícniny o vyšší sušině. Vznikají tak problémy s aerobní stabilitou a přehříváním hmoty. Proto jsme přišli na český trh s novým Formasil® Cool , který právě tyto problémy pomáhá řešit. Kontroluje růst nežádoucích plísní a kvasinek a snižuje ztráty sušiny. Obsahuje známý a osvědčený kmen bakterií Pediococca pentosaceus a unikátní kmen bakterií Lactobacillus buchneri, jejímž působením vznikají kromě kyseliny octové a 1,2 propandiolu (monopropylen glykol) též kyselina propionová a 1- propanol. Všechny tyto 4 látky mají protiplísňový účinek. Beta –glukanáza a Xylanáza jsou nezbytnou výbavou tohoto v Evropě a USA rozšířeného konzervantu. Pro zajištění efektivního silážování, aplikaci konzervantu kontaktujte konzultanty VVS.